728 x 90

توفان شن شدید در منطقه ریگان کرمان

توفان شن در ریگان کرمان
توفان شن در ریگان کرمان
توفان شن در منطقه ریگان استان کرمان طی دو روز آخر هفته، تیرهای برق را شکست و برق 12روستا را قطع کرد. . به‌دلیل آلودگی هوا و غلظت گرد و غبار و ریزگردها 43تن از مردم این نواحی دچار ناراحتی تنفسی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

توفان شن باعث شن گرفتگی باغات شده و خسارات زیادی به نخلستانها، مزارع گندم و جو وارد کرده است.
یک کارگزار رژیم گفت: احتمال مسدود شدن محور ریگان - چابهار و ریگان - نرماشیر در صورت تشدید غلظت ریزگردها و توفان شن وجود دارد. ریگان کانون بحران فرسایش بادی و ریزگردها است. توفان شن و پدیده ریزگردها تاکنون ۱۵روستای شهرستان ریگان را خالی از سکنه و ۵۶روستا را در محاصره شن قرار داده است. ریگان تا مرکز استان کرمان ۲۸۵کیلومتر فاصله دارد.