728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در قرچک ورامین

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در قرچک ورامین
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در قرچک ورامین
صبح روز شنبه 18آذر ماه؛ غارت‌شدگان تعاونی منحله افضل توس وابسته به سپاه پاسداران در شعبه قرچک در مقابل شعبه‌ این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان در مقابل این مؤسسه غارتگر اقدام به آتش زدن لاستیک کردند.