728 x 90

تجمع و تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی زاهدان تبعیدی در زندان اردبیل

زندان مرکزی اردبیل
زندان مرکزی اردبیل
خانواده‌های زندانیان سیاسی بلوچ تبعید شده به زندان مرکزی اردبیل؛ صبح امروز سه‌شنبه ۱۴آذر در مقابل دفتر معاون سیاسی امنیتی رژیم در خیابان آزادی زاهدان تحصن کردند.

تحصن کنندگان خواهان حفاظت از جان فرزندانشان در مقابل اعمال ضدانسانی و شکنجه‌ها در زندان مرکزی اردبیل و انتقال آنها به شهر محل سکونتشان (چابهار) شدند. تحصن و تجمع خانواده‌ها از روز ۱۲آذر ماه شروع شده و هم‌چنان ادامه دارد.

خانواده‌ها گفتند که تحصن خود را تا انتقال فرزندانشان به چابهار ادامه خواهند داد.

گفتنی است که محمدصابر ملک رئیسی یکی از زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ روز ۸آذر ماه؛ توسط مأموران زندان با چوب و شلاق در حالت بسته شده به میله فلزی شکنجه و سپس توسط زندانیان عوامل مسئولان زندان به‌شدت از ناحیه سر مضروب شد. وی در نامه خود به عاصمه جهانگیر گفته است که علاوه بر ضرب دیدگی بدن از ناحیه سر و چشم نیز مجروح شده و یک چشمش الآن قادر به دیدن نیست.

محمدصابر ملک رئیسی از تاریخ ۸آذر تاکنون در اعتراض به این اعمال ضدانسانی در اعتصاب غذاست.

پیش از این نیز شکنجه‌ها و برخوردهای مشابهی با زندانیان سیاسی تبعیدی یعنی ماهر کعبی، شیراحمد شیرانی، علی پژگل، نوراحمد حسن زهی، توسط مسئولان زندان مرکزی اردبیل صورت گرفته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/349207bf-f027-48e3-a300-af5303021b10"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات