728 x 90

اولین مدرسه میمونها در چین

اولین مدرسه میمونها در چین
اولین مدرسه میمونها در چین
باغ‌وحش دلتا رود زرد در شرق چین اولین مدرسه میمونها را تأسیس کرده است. در این باغ‌وحش ۳۰میمون از نوع ماکاک ژاپنی برای آموزشهایی مانند راه رفتن با چوب و هم‌چنین حساب کردن قبل از ارسال آنها به مناطق مختلف در چین نگهداری می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7660e50e-ffa8-498a-8e5f-834db69fdcfa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات