728 x 90

اعتراض و اعتصاب دانشجویان دانشگاههای کرمان در پی زلزله ۶ریشتری

دانشجویان دانشگاه موسوم به باهنر کرمان
دانشجویان دانشگاه موسوم به باهنر کرمان
دانشجویان دانشگاههای خواجه نصیر، علوم پزشکی و دانشگاه موسوم به باهنر کرمان روز جمعه دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. در اعتراض به پایین بودن امنیت خوابگاههای دانشجویی و تعطیل نکردن کلاسهای آموزشی روز شنبه و ترس از زلزله‌های بعدی اعتصاب کردند.

دانشجویان خوابگاه پردیس خواجه نصیر کرمان در اعتراض به کم اهمیت دادن به جان دانشجویان در پی زلزله و بی‌توجهی کارگزاران رژیم تجمع کردند.

و دانشجویان خوابگاهی دانشگاه موسوم به باهنر کرمان در اعتراض به تعطیل نکردن دانشگاه و لغو نکردن امتحانات در دو روز آینده اعتصاب کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b9cdbd0-a5d3-4cb8-aa2f-b0d43ba44a9b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات