728 x 90

وضعیت دو کولبر مصدوم وخیم گزارش شده است

کولبری در ایران
کولبری در ایران
بنا‌ به گزارشهای دریافتی وضعیت دو کولبر مصدوم وخیم گزارش شده است.

بنا‌ به این گزارش یک کولبر پیرانشهری که درپی شلیک نیروهای انتظامی به‌شدت مجروح شده بود، دچار قطعی نخاع شد است. وی سمکو احمدیان نام دارد که روز دوشنبه ۲۹آبان ۱۳۹۶، درپی شلیک نیروهای انتظامی در مرز به‌شدت مجروح گردیده بود.

در حادثه‌یی دیگری یک کولبر از اهالی سلماس که در اثر تعقیب و گریز نیروهای انتظامی از ارتفاع سقوط کرده بود، دچار خونریزی مغزی شده است. وضعیت عمومی‌ این کولبر وخیم گزارش شده است.
وی که «اسماعیل جباری» نام دارد ۱۹سال سن دارد. وی روز سه‌شنبه ۳۰آبان، مجروح شد.

وضعیت جسمی این کولبران، وخیم گزارش شده و هم‌اکنون در بیمارستان عارفیان ارومیه تحت مراقبت هستند.