728 x 90

فوران قریب‌الوقوع آتشفشانی در بالی اندونزی و تخلیه این ناحیه

فوران قریب‌الوقوع آتشفشانی در بالی اندونزی
فوران قریب‌الوقوع آتشفشانی در بالی اندونزی
نگرانی از فوران قریب‌الوقوع آتشفشان آگونگ در بالی افزایش یافته است. هم‌اکنون دود غلیظ تیره‌ای از قله ۳۴۰۰متری آتشفشان متصاعد می‌شود. هیأت ملی مدیریت فاجعه در اندونزی می‌گوید انفجارهایی در فاصله ۱۲کیلومتری از قله شنیده می‌شود. به گفته مقامهای اندونزی، کارشناسان روز شنبه تأیید کردند که مواد مذاب در نزدیکی سطح آتشفشان مشاهده شده است.

مقامهای این کشور مشغول توزیع ماسک در میان ساکنان ناحیه بوده و به مردم تا شعاع ۱۰کیلومتری اطراف آتشفشان دستور تخلیه داده‌اند. مقامهای اندونزیایی وضعیت هشدار در جزیره را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده‌اند. فرودگاه جزیره اکنون بسته شده و بسیاری از مسافران در این ناحیه سرگردان مانده‌اند.

بیش از ۱۳۰آتشفشان فعال در اندونزی وجود دارد. آخرین باری که آتشفشان آگونگ فوران کرد سال ۱۹۶۳بود که باعث مرگ بیش از ۱۰۰۰نفر شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1d73a4d0-245f-403a-8775-8f6ed1cfdee3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات