728 x 90

اهدای درآمد فروش صنایع دستی زنان زندانی اوین به زلزله‌زدگان کرمانشاه

هدایا زندان زندان اوین برای زلزله زدگان
هدایا زندان زندان اوین برای زلزله زدگان
بنا‌ به گزارشهای دریافتی زندانیان سیاسی عقیدتی بند زنان زندان اوین، صنایع دستی خود را به زلزله‌زدگان کرمانشاه هدیه دادند. بنا‌ به این گزارش تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی بند زنان زندان اوین با فروش کارهای هنری که خود آنها را با دستان خود تهیه کرده بودند؛ به هموطنان زلزله‌زده کرمانشاه کمک کردند. این کاردستیها در بازارچه خیریه‌ای که به همت فعالان مبارزه با آسیبهای اجتماعی برگزار شد، بفروش رسید. درآمد حاصله، هزینه خرید چادر و پوشاک گرم برای زلزله‌زدگان منطقه دشت ذهاب در غرب کشور شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b632deb2-f12a-4f05-97ef-1c0a17048b6d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات