728 x 90

اعدام سه زندانی در تبریز

اعدام در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز چهارشنبه اول آذر سه زندانی را در زندان مرکزی تبریز اعدام کرد.
دو تن از این زندانیان سعید عسگری و علی دلگشادی نام داشتند که به ترتیب ۵۵ و ۶۸سال سن داشتند.

رژیم ضدبشری آخوندی هم‌چنین روز سه‌شنبه 30آبان یک زندانی محکوم به اعدام به نام حسن شهبازی را جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان اردبیل منتقل کرد. بنا‌ به گزارشهای دریافتی حکم اعدام وی به دلایل نامعلوم به عقب افتاد و وی به بند بازگردانده شد، ولی گفته می‌شود حکم اعدام وی هم‌چنان قریب‌الوقوع است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a8809014-b11a-4e19-ac7e-f618a2b964fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات