728 x 90

تشکیل تیپ موسوم به ۳۱۳در سوریه توسط سپاه پاسداران

ویرانی در سوریه در نتیجه دخالتهای سپاه پاسداران رژیم
ویرانی در سوریه در نتیجه دخالتهای سپاه پاسداران رژیم
به گزارش العربیه، سپاه پاسداران، گروه‌های شبه‌نظامی جدیدی را در سوریه با القاب مذهبی به‌منظور تحریک ساکنان منطقه ایجاد کرده است. از جمله تیپ موسوم به 313 که در درعا موجودیت آن اعلام شده، توسط سپاه پاسداران رژیم ایران آموزش داده شده‌ و تأمین مالی شده‌اند.

العربیه افزود: به گفته نیروهای رزمنده سوریه مأموریت این گروه‌های شبه‌نظامی تخریب توافق کاهش تنش در جنوب سوریه است.