728 x 90

نامه مشترک زندانیان سیاسی مستقر در اشرف به کمیته بین‌المللی حقوقدانان

برج آزادی اشرف
برج آزادی اشرف
در پی فراخوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران برای ارائه اسناد و شهود در مورد جنایات 13تن از سردمداران رژیم آخوندی، شماری از زندانیان سیاسی مستقر در اشرف که سال ها در زندان ها و شکنجه‌گاه های این رژیم بوده و خود شاهد جنایات بی‌شمار دژخیمان از جمله قتل عام سبعانه زندانیان سیاسی در سال1367بودند، طی نامه مشترکی به کمیته بین المللی حقوقدانان آمادگی خود را برای دادن شهادت در مورد این جنایات اعلام کردند. متن نامه مشترک این زندانیان سیاسی از این قرار است: ما امضا کنندگان این نامه که سال ها بدلیل فعالیت های سیاسی و هواداری از مجاهدین در زندان های مختلف رژیم آخوندی بوده و هم اکنون ساکن شهر اشرف هستیم ، در پاسخ به فراخوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران ، بدینوسیله مشاهدات خود را درباره جنایات سیزده تن از سران و سردمداران خبیث رژیم مکتوب نموده و آمادگی خود را برای اداء گواهی نزد مراجع بین‌المللی، در مورد جنایاتی که طی سه دهه توسط دیکتاتوری آخوندی علیه مردم ایران اعمال شده است، اعلام میداریم . گواهی ما بطور خاص مبتنی بر مشاهداتمان از جنایات سردمدران رژیم آخوندی در د‌اخل زندان هاست که طی یک دهه اسارت خود از نزدیک با آن مواجه بوده و لمس نموده ایم. از جمله همگی ما گواه یکی از هولناکترین وقایع تاریخ ایران در سال 1367 بودیم. شاهد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در زندان های تهران و شهرستان ها که در یک مقطع کوتاه صورت گرفت. جنایتی که توسط بالاترین رده حاکمان فعلی ایران بطور مباشر یا معاونت در جرم صورت گرفت. زندانیان سیاسی اعدام شده سپس به گورهای جمعی در محل های نامعلوم منتقل شدند که بجز چند نقطه ، بقیه تاکنون کشف ناشده باقی مانده است. شهادت ما شامل مشاهدات مشترکمان از زندان های ساری ، اوین ، گوهردشت ، قزل حصار و هم‌چنین شنیده‌هایمان از سایر زندانیان سیاسی از شهرها و زندان های سراسر ایران می باشد . گواهی از ماوقع قتل عام در زندان ساری توسط اینجانب حسین سروآزاد است که 10 سال بعنوان زندانی سیاسی محبوس بودم و در مقطع سال 67 در زندان ساری شاهد اعدام اکثرقریب باتفاق زندانیان سیاسی در فاصله کمتر از چند روز بودم بطوریکه از مجموع زندانیان سیاسی استان مازندران تنها 7 نفر باقیماند‌ند. گواه قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های گوهردشت، اوین و قزل حصار ، محمد زند ، محمد کریمی راهجردی و محمد سرخیلی هستیم . من محمد زند یازده سال را بعنوان زندانی سیاسی در زندان های مختلف گذراندم . برادر بزرگترم رضا زند در حالیکه هفت سال از محکومیت دهساله خود را گذرانده بود، در سالن حسینیه زندان گوهردشت با حکم هیأت مرگ که وزیر کشور فعلی یکی از اعضاء مؤثر آن بود حلق‌آویز گردید. این‌جانب محمدسرخیلی نیز خود شاهد صدور حکم اعدام زندانیان سیاسی بخاطر جواب یک سؤال بودم هرکس هویت مجاهدی خود را بیان میکرد در کمتر از چند دقیقه بعنوان محارب به محل اعدام منتقل و حلق آویز میشد . من، محمد‌کریمی راهجردی که در سن 17 سالگی بدلایل سیاسی دستگیر و 7 سال در زندان بودم. در مقطع قتل عام زندانیان سیاسی در زندان بدنام اوین شاهد حلق آویز زندانیان سیاسی توسط احکام هیأت مرگ بودم که گروه گروه زندانیان سیاسی را بدون هیچ دلیل ، بد‌ون هیچ جرم و بدون هیچ محاکمه و وکیل و بدون دارا بودن حق دفاع به زیر زمین بند209 این زند‌ان برای اعدام میفرستادند.گواهی ما در مورد جنایاتی است که تصمیم آن توسط بالاترین سران رژیم آخوندی شامل 13عنصر خبیث ازجمله شخص خامنه ای ، هاشمی رفسنجانی، آخوند ریشهری، آخوند محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و آخوند پور محمدی وزیر کشور کابینه احمدی نژاد می‌باشند. این جنایتکاران نه تنها در صدور حکم اعدام ، بلکه در اجرای آن دست و نقش داشتند . محمدسرخیلی محمد زند محمدکریمی راهجردی حسین سرو آزاد ـ رونوشت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی ذیربط