728 x 90

رویتر: شمار تلفات توفان سهمگین "دامری" در ویتنام به حدود ۵۰نفر رسید

توفان "دامری" در ویتنام
توفان "دامری" در ویتنام
به گزارش خبرگزاری رویتر 15آبان 96 شمار قربانیان توفان 'دامری' در ویتنام به حدود 50نفر رسید. 27نفر نیز مفقود هستند

این توفان با سرعت ۱۳۰کیلومتر در ساعت از روز شنبه ۱۳آبان ۹۶ سواحل جنوب و مرکزی ویتنام را درنوردید. تاکنون 80هزار خانه آسیب دیدند و بیش از دو هزار خانه به‌طور کامل فرو ریختند.

پیش از نزدیک شدن این توفان بیش از ۳۰هزار نفر، از جمله شمار زیادی گردشگر خارجی، از این منطقه خارج و به مکانهای امن انتقال داده شدند. دهها پرواز لغو شد و قطارها از حرکت ایستادند.

توفان 'دامری' یکی از شدید‌ترین توفانها از نوع خود در دهه‌های گذشته بوده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a41d8599-ca62-44fb-af49-8735e6498b80"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات