728 x 90

بی اطلاعی از سرنوشت زندانی سیاسی محمد نظری

زندانی سیاسی محمد نظری
زندانی سیاسی محمد نظری
بنا‌ به اخبار دریافتی زندانی سیاسی محمد نظری که حدود 95روز است در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد به‌علت وخامت حالش از روز یکشنبه هفتم آبان از زندان گوهردشت به بیمارستان هزار تختخوابی تهران منتقل شده است اما هیچ خبری از وضعیت سلامتی وی در دست نیست. این امر موجب نگرانی زیادی در میان سایر زندانیان سیاسی و بستگان او شده است.

خاطرنشان می‌شود روز 9آبانماه جاری مقاومت ایران برای نجات جان زندانی سیاسی محمد نظری، فراخوان داد و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و حق حیات خواست اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان او و آزادی‌اش به‌عمل آورند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b652c3d-d0b6-45eb-b430-f2ef89d0e4a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات