728 x 90

هراس مهره‌های خامنه‌ای از کشته شدن آخوندهای حکومتی

هراس مهره‌های خامنه‌ای از کشته شدن آخوندهای حکومتی
هراس مهره‌های خامنه‌ای از کشته شدن آخوندهای حکومتی
آخوند مسیح مهاجری، گرداننده روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی، در هراس از کشته شدن آخوندهای حکومتی: در کشوری که مسئولان آن در برج عاج زندگی می‌کنند و عده‌یی نیز مشغول چپاول بیت المال هستند، طبیعی است که با پدیده‌های انحرافی مواجه شویم. زخم‌هایی که در مناظره‌ها و تبلیغات تهاجمی انتخابات ریاست‌جمهوری بر پیکر نظام وارد شد، هنوز تازه است و این روزها اولین چرک‌های خود را بروز داده است.

آخوند مسیح مهاجری به سران رژیم هشدار داد: اگر از کنار واقعیت‌های تلخ جامعه بی‌تفاوت عبور کنید، گرفتاران جامعه به این قبیل اقدامات بسنده نخواهند کرد و به کار دیگری دست خواهند زد که انتظارش را ندارید؟ تا دیر نشده ریشه‌های نارضایتی‌ها را پیدا کنید و آنها را بخشکانید.

آخوند هادی غفاری نیز در مورد نفرت مردم از آخوندهای حکومتی گفت: این اتفاقات نه ریشه اقتصادی دارد و نه ریشه سیاسی و بلکه ریشه اعتقادی دارد. در شرایط کنونی باورهای مردم در حال فرو ریختن و ریزش است.
وی هم‌چنین گفت: اقشار ضعیف جامعه در مرز انفجارند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات