728 x 90

کنفرانس مطبوعاتی خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران
نیویورک، مجمع عمومی ملل متحد
کنفرانس مطبوعاتی خانم عاصمه جهانگیر
گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران

اطلاعاتی که من دارم در مورد قتل‌عام 1988 است
این موضوعی بسیار جدی و دردناک برای مردم است
اکنون در بالاترین سطح در ایران به آن اذعان شده است
بنابراین آنها مسئول هستند
و دولت اولین نهادی است که مسئولیت دارد به پای عدالت بیاید

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌دنبال سخنرانی در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی، یکبار دیگر بر ضرورت تحقیق پیرامون قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67، تأکید کرد.

وی در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأکید بر این‌که وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تغییری نکرده گفت:
اعمال شکنجه در زندانها، وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق زنان و سلب آزادی بیان در ایران کماکان جای نگرانی است...

گزارشگر ویژه سازمان ملل هم‌چنین تأکید کرد که در ایران کسانی‌که به‌دنبال اجرای عدالت درباره جنایات صورت گرفته در گذشته هستند هم‌چنان مورد پیگیرد قرار گرفته و دستگیر و زندانی می‌شوند.

در این کنفرانس مطبوعاتی، خبرنگاران در مورد قتل‌عام بیش از 30000زندانی سیاسی با فتوای خمینی در سال ۶۷ و ضرورت تحقیق پیرامون این قتل‌عام و محاکمه مسببین این جنایت، سؤال کردند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ گفت:
اطلاعاتی که من دارم در مورد قتل‌عام 1988 است و من با خانواده‌ها ملاقات کرده‌ام و اگر گزارشم را دیده باشید گفته‌ام البته من کاری نمی‌توانم بکنم و تنها می‌توانم آنچه که به‌دست می‌آورم را مطرح کنم و پیشنهاداتم را بدهم.
این مسأله بسیار جدی و برای مردم بسیار دردناک بوده است. این واقعه مدتها قبل اتفاق افتاده و حالا در بالاترین سطح در ایران هم به آن اذعان شده است. بنابراین آنها مسئول خواهند بود و مسئول هم هستند و دولت نهاد اول است که مسئولیت دارد به پای عدالت بیاید.

سازمان ملل‌متحد بر روی وب سایت خود، متن سخنرانی خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران در هفتاد و دومین اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش، استمرار نقض حقوق‌بشر در ایران، اعدام‌های فزاینده به‌ویژه اعدام نوجوانان، سرکوب و تبعیض علیه زنان و مدافعان حقوق‌بشر را محکوم کرد.

در این گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد، به اذعان بالاترین مقامات حکومت آخوندی به قتل‌عام 67 و هم‌چنین به گزارشهای متعددی که در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از سوی قربانیان دریافت کرده اشاره می‌کند.

به این ترتیب، بعد از 29سال، کارزار دادخواهی قتل‌عام 30000زندانی سیاسی در سال ۶۷ در یک گزارش رسمی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل راه پیدا می‌کند، خانم عاصمه جهانگیر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این باره می‌گوید:
برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما باید هم‌چنین به گذشته بنگریم. در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های گزارش‌ شده‌هزاران زندانی سیاسی، از مرد و زن و نوجوانان در سال 1988حاکی از درد و رنج عمیق و مستمری است که مطمئناً باید به آن پرداخته شود. این قتل‌ها به‌خودی خود توسط برخی از بالاترین مقامات حکومت مورد تأیید قرار گرفته‌اند. تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های خالصانه‌یی را از بستگان کشته‌شدگان دریافت می‌کنم که به پاسخگویی فراخوان می‌دهند. خانوادهٴ قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخودارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.