728 x 90

هیأت رهبری چین معرفی شد

هیأت رهبری چین معرفی شد
هیأت رهبری چین معرفی شد
نخست وزیر چین، شی جین پینگ، به‌عنوان رهبر حزب کمونیست در سمت خود ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی چین ژین هوا، با پایان کنگره یک هفته‌یی حزب کمونیست چین، ۲۰۴عضو کمیته مرکزی این حزب و ۱۷۲نماینده‌ی حزبی، در نخستین نشست خود نخست‌وزیر شی جین‌ پینگ را به دبیرکلی حزب انتخاب کردند.

در پی این انتخاب، رهبر ۶۴ساله حزب، هفت عضو کمیته دایم هیأت سیاسی را منصوب کرد. این کمیته دایم از قدرت و اختیارات گسترده‌یی برخوردار است.

روز ۲آبان ماه جاری ۲۳۰۰نماینده حزبی حاضر در کنگره ملی حزب کمونیست چین تصویب کردند که "اندیشه‌های شی جین‌ پینگ برای عصر جدید سوسیالیسم چینی" به‌عنوان "طرح عملی" در مرامنامه‌ حزب وارد و ثبت شود. بدین گونه شی در یک مرتبه‌ی تاریخی با بنیانگذار چین کمونیست، مائو تسه تونگ، قرار گرفته است.

از این پس این شی جین‌ پینگ است که در آینده در تمام عرصه‌های سیاسی تصمیم آخر را خواهد گرفت. از نظر کارشناسان، ثبت "اندیشه‌های شی" در مرامنامه بدین معناست که حتی پس از پایان دوره‌ی پنج‌ساله او همواره در عالی‌ترین جایگاه سیاسی خواهد ایستاد.

بیشتر بخوانید:

شی جین‌پینگ هم‌طراز مائو تسه‌تونگ شناخته شد
گسترش حوزه قدرت
در حالی که رئیس حزب، شی جین‌ پینگ، در حوزه سیاست خارجی به‌دنبال "رؤیای چینی" و "خیزش بزرگ" اقتصادی و نظامی چین در سطح جهانی است، هم‌زمان او در حوزه سیاست داخلی با "شیوه رهبری جمعی" واع گفته و با تمرکز قدرت در دست خود، خواستار اطاعت و نظم از دیگران است.

اگر چه شی با اعلام جنگ علیه فساد مالی میان مردم کشورش محبوبیت کسب کرده است، اما مبارزه‌ این رهبر حزب کمونیست علیه فساد مالی، فقط متوجه مسئولان فاسد حزبی نیست، بلکه او این اهرم را علیه رقبای سیاسی خود نیز به کار گرفته تا بر قدرت فردی خود بیافزاید.

سه دهه پس از آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، شی جین‌ پینگ با "اندیشه‌های راهبر" خود می‌کوشد به نقش دولت در هدایت اقتصاد بیافزاید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ee7bb95e-126e-4a39-95d4-cdf6425db2fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات