728 x 90

اعدام جمعی ۷زندانی در زندان گوهردشت کرج

اعدام جمعی 7زندانی در زندان گوهردشت کرج
اعدام جمعی 7زندانی در زندان گوهردشت کرج
رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز چهارشنبه سوم آبان در یک اعدام جمعی هفت زندانی را در زندان گوهردشت کرج بدار آویخت. دژخیمان خامنه‌ای روز دوشنبه 14زندانی را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بود. بقیه زندانیان به بند باز گرداننده شدند.

رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز چهارشنبه سوم آبان نیز یک زندانی را در جهان آباد فهرج کرمان؛ در ملأعام بدار آویخت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cae43f08-1957-42bc-863e-2ff95ef45494"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات