728 x 90

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران محاهدین در لندن
تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران محاهدین در لندن

انعکاس خبرگزاری فرانسه شنبه ۲۴دی از اکسیون هواداران مجاهدین در انگلستان - معترضان در ۲۴دی در لندن،  تصاویری از کسانی که به دست جمهوری اسلامی ایران جان باختند، در دست دارند.

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 0

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 1

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 2

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 3

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 4

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 5

-انعکاس تصویری وایر خبرگزاری فرانسه از تظاهرات امروز ایرانیان در میدان ترافالگار لندن - 6
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c5819a00-e296-4b6c-8a67-770d785ac6be"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات