728 x 90

ممنوع التصویری شهردار رژیم در تهران

محمد علی نجفی شهردار رژیم در تهران
محمد علی نجفی شهردار رژیم در تهران
در ادامه کشمکشهای درونی رژیم، رسانه‌های حکومتی از ممنوع التصویری شهردار رژیم در تهران خبر دادند و نوشتند، این موضوع که اول شوخی به نظر می‌رسید اکنون جدی شده است و رادیو و تلویزیون اخبار مربوط به سخنرانهای نجفی، را پخش نمی‌کند.

رئیس شورای شهر رژیم در تهران درباره عدم پخش اخبار مربوط به این ارگان که در دست باند روحانی قرار دارد، گفت: اخبار شورا در صدا و سیما به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شود در حالی که شوخی‌های اعضاء در جلسات شورای شهر به درستی در رادیو تلویزیون منعکس می‌شود.