728 x 90

کنگره ملی چین

کنگره ملی چین
کنگره ملی چین
در چین کنگره ملی این کشور در جریان است. گزارشی از فرانس 24:

چین، بزرگترین تجمع حزبی خود یعنی بزرگترین تجمع سیاسی را از روز چهارشنبه شروع کرده است. این اجلاس هر 5سال یکبار تشکیل می‌شود. در این اجلاس تعیین می‌شود که رهبر حزب و رئیس دولت چه کسی باشد.

شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین برای 2300 نماینده حزب که در تالار بزرگ جمع شده بودند سخنرانی کرد. وی نقشه‌مسیر حزب را ترسیم کرد که چین را در سال 2050 به یک قدرت جلودار جهانی تبدیل می‌کند.

شی جین پینگ به مدت 3ساعت و 23دقیقه صحبت کرد شما چی گرفتید؟

گزارشگر فرانس 24از پکن:‌ او دیدگاه خود برای 5سال آینده چین را ترسیم کرد. این سخنرانی دو محور اصلی داشت. یکی سلطه رهبری حزب است که چین را از داخل و خارج هدایت می‌کند و در هر قشر جامعه حضور خواهد داشت.

محور دوم این است که چین وارد عصر جدیدی می‌شود و این را 36بار در طول سخنانش تکرار کرد که در این عصر چین قوی خواهد بود و در صحنه جهانی برتری خواهد داشت، مبتکر خواهد بود و مهمتر این‌که چین کماکان توسط حزب کمونیست رهبری خواهد شد...
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60fbea1a-fdac-4512-aeef-52f7babc9a90"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات