728 x 90

امانوئل ماکرون:‌ آمریکا متحد ما در جنگ علیه تروریسم

دونالد ترامپ- امانوئل ماکرون
دونالد ترامپ- امانوئل ماکرون
امانوئل ماکرون می‌گوید آمریکا متحد ما در جنگ علیه تروریسم است. ما در رابطه با چالشهای مختلف با هم کار می‌کنیم.

رئیس‌جمهور فرانسه روز 25مهر 96 می‌گوید:‌ ایالات متحده آمریکا متحد ماست. ما به مردم آمریکا کمک کردیم که به استقلال دست یابند و آنها نیز هر بار امنیت یا آزادی ما مورد تهدید قرار گرفته بود، به کمک ما آمدند...

این تاریخ ماست و تاریخ ما برای ما التزاماتی در پی دارد و مسیر را نشان می‌دهد. ما امروز با هم در مبارزه با تروریسم هستیم. با هم در یک اتحاد جهانی هستیم. آمریکا مهمترین شریک ما در زمینه امنیت و در مبارزه علیه تروریسم است، هم در خاور نزدیک و میانه، هم در کشورهای ساحل (آفریقای شمالی). این پایه است. بعد از این پایه، ما اختلاف‌نظرهایی داریم، در زمینه آب و هوا و در رابطه با رژیم ایران. من مرتباً مشغول صحبت با رئیس‌جمهور آمریکا هستم. چون وظیفه من همین است.

این شیوه خوبی است چون او رئیس‌جمهور اولین قدرت جهان است. بنابراین باید پای او را در این شراکت سفت کرد و پای او را در چندجانبگی سفت کنیم، یعنی نیاز به تعادل بین قدرتها در جهان برای تأمین امنیتمان داریم.

امانوئل ماکرون افزود: دونالد ترامپ می‌خواهد سیاست سخت‌تری با رژیم ایران در پیش بگیرد. این توضیحی است که او روز جمعه ارائه داد.

ما هم می‌گوییم باید گفتگویی قاطع با رژیم ایران داشته باشیم. بنابراین ممکن است اختلاف‌نظرهایی داشته باشیم ولی این نباید باعث خصومت فیمابین بگردد. به‌طور ماده هم آنچه از (ترامپ) خواستم این بود که توافق را پاره نکند. بنابراین او هم جوازی صادر نکرد و مسأله را به کنگره سپرد! این جنبه فنی قضیه است. ولی آنچه من در پشت پرده به او گفتم این بود که بیا گفتگویی قاطع را با آنها داشته باشیم. کنترلمان را هم ادامه دهیم. همزمان با رژیم ایران در زمینه بالستیک و موشکهایی که شلیک می‌کنند و هسته‌یی نیستند و در زمینه عملکرد رژیم ایران در منطقه بسیار قاطع‌تر باشیم. چون من یک مرز سرخ دارم و می‌خواهم که این را فهم کنید. من در سیاست بین‌المللی و سیاست اروپایی‌ام یک مرز سرخ دارم. این مرز سرخ منافع مشترکمان است. به عبارت دیگر امنیت هموطنانمان. امروزه امنیت ما تماماً در گروه خاور نزدیک و میانه و آفریقا است.