728 x 90

کنگره حزب کمونیست چین شروع به کارکرد

کنگره حزب کمونیست چین
کنگره حزب کمونیست چین
 گردهمایی کنگره حزب کمونیست روز ۴شنبه ۲۶مهرماه ۹۶در پکن شروع به کارکرد.
شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور و رهبر حزب کمونیست در ابتدای این مراسم برای دو هزار نماینده حاضر سخنرانی کرد.

این اجلاس که هر ۵سال یک بار برای تعیین رهبر چین برگزار می‌شود پشت دربهای بسته شروع به کارکرد انتظار می‌رود که تا هفته آینده ادامه داشته باشد.

شی جین‌پینگ در آغاز نطق خود در کنگره دستاوردهای چین در دوره ریاست جمهوری‌اش را برشمرد و گفت که سوسیالیسم با مشخصه‌های چینی وارد 'عصر تازه‌یی شده است.'
او از اعضای حزب خواست 'همواره در سرنوشت مردم شریک باشند، همواره زندگی بهتر برای مردم را در نظر داشته باشند.'
گفته می‌شود او از حمایت گسترده در میان مردم عادی برخوردار است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5954e6a8-cacd-4824-a39f-9280f47e1d98"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات