728 x 90

تصویربرداری سه بعدی از بیمارن با روش وکسل

--
--
پژوهشگران اروپایی که بر روی شیوه‌های نوین عکسبرداری از بدن بیمار کار می‌کنند اعلام کرده‌اند موفق به طراحی دوبینهای جدیدی شده‌اند که قادر است با استفاده از میزان کم اشعه ایکس، تصاویر سه بعدی از نقاط مورد نظر در بدن تهیه کرده و در اختیار پزشکان قرار دهد.
تصویربرداری سه بعدی از بیمارن با روش وکسل

این شیوه وکسل نام دارد، می‌تواند جایگزین شیوه کنونی ام.آر.ای شود که به‌دلیل استفاده از اشعه ایکس تأثیرات منفی در بدن دارد.
تصویربرداری سه بعدی از بیمارن با روش وکسل

دوربینهای جدید عکسبرداری می‌توانند با چرخش در نقطه مورد نظر، میزان زیادی عکس تهیه کرده و عکسها را به‌صورت سه بعدی نمایش دهد و به این ترتیب، تشخیص بیماری برای پزشکان را سهلتر کنند.
تصویربرداری سه بعدی از بیمارن با روش وکسل

 

 

 

 

 

 

 تصویربرداری سه بعدی از بیمارن با روش وکسل

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/24ec98b1-7406-4662-ab4e-508ba5081ad6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات