728 x 90

جیمز وولسی: مماشات با رژیم ایران یادآور مماشات با هیتلر در سال ۱۹۳۰ است

جیمز وولسی رئیس سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا
جیمز وولسی رئیس سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا
جیمز وولسی رئیس سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا می‌گوید اروپاییها با رژیم ایران مماشات می‌کنند. مانند آنچه در سال 1930 انگلستان و سایر کشورهای اروپایی با هیتلر کردند:

تلویزیون فاکس نیوز: توافق برجام هیچوقت یک توافق موفق نبوده است. البته خیلیها بر این باورند که جواب داشته اما می‌تواند بهتر باشد. آمریکا موضعی قوی در این رابطه گرفته است. اگر آمریکا حمایت متحدان را نداشته باشد چه خواهد شد؟

جیمز وولسی رئیس سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و مدیر بنیاد دفاع از دموکراسیها:‌ فکر نمی‌کنم مهم حمایت متحدان باشد بلکه مهم این است که کاخ سفید اوباما و برخی اعضای کمیته خارجی می‌دانستند که این تنها یک پیمان و توافق اجرایی است و هیچ کجا به تصویب نرسیده است در نتیجه تضمینی ندارد.

یک مشکل بنیادین در این توافق این است که اجرایی شدن برجام بطوری قانونی انجام نمی‌شود.

فرض کنید شما و من بازرس سازمان ملل هستیم. ما خبرهایی می‌شنویم که خاک آلوده به رادیو آکتیو در 100مایلی شمال تهران یافت شده بنابراین ما به ایرانیها مراجعه کرده و می‌گوییم می‌خواهیم برویم بازرسی کنیم و آنها هم قبول می‌کنند و اما بعد از یک ساعت که در مسیر می‌رویم خودرو ما را متوقف می‌کنند و بگویند می‌بخشید نمی‌توانید به آنجا بروید چون آنجا یک سایت نظامی است. این به چه معناست؟

آنها می‌گویند ما 5دقیقه پیش پایگاه زده‌ایم و شما نمی‌توانید بازرسی کنید. ماهیت این به‌اصطلاح توافق اتمی، همین است. به واقع یک تقلب است.

فاکس نیوز:‌ چرا انگلستان و آلمان و فرانسه نمی‌توانند تهدید رژیم ایران را ببینند؟

جیمز وولسی:‌ روشن است که اروپا در چارچوب مماشات است مانند انگلستان و سایر کشورهای اروپا، آنها امیدوارند که مسأله را به‌نحوی به نسلهای بعدی منتقل کنند و خودشان درگیرش نباشند. هیچ توضیح ممکن دیگری برای کار آنها نیست.

فاکس نیوز:‌ باید توجه داشت که سلاح مرگبار نمی‌تواند در دست شیطان و کشوری شرور باشد... .

جیمز وولسی:‌ ما امروز با این افتضاح مواجه هستیم زیرا نسلهای قبلیِ رهبران، کار را به دوش بعدی انداختند و مسأله را حل نکردند و ما بایستی کاری بکنیم.