728 x 90

کرستن نیلسن به‌عنوان گزینه جدید رئیس‌جمهوری آمریکا جهت وزارت امنیت داخلی

کرستن نیلسن به‌عنوان گزینه جدید رئیس‌جمهوری آمریکا
کرستن نیلسن به‌عنوان گزینه جدید رئیس‌جمهوری آمریکا
خبرگزاری رویتر گزارش داد از کرستن نیلسن به‌عنوان گزینه جدید رئیس‌جمهوری آمریکا جهت وزارت امنیت داخلی آمریکا یاد می‌شود. وی از نزدیکان جان کلی وزیر سابق امنیت داخلی است و در زمان وزارت از دستیاران ارشد او در این وزارتخانه بود و زمانی که کلی به سمت رئیس کارکنان کاخ سفید منصوب شد، نیلسن نیز همراه او به کاخ سفید منتقل شد.