728 x 90

کمیسیون آموزش و پرورش شورا روز جهانی معلم را به عموم فرهنگیان شریف تبریک می‌گوید

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران با تبریک روز جهانی معلم به معلمان و فرهنگیان شریف ایران مبارزات این قشر زحمتکش را می‌ستاید و بر نقش تعیین‌کننده آن بر مبارزه سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی و برقراری دموکراسی و آزادی در ایران تأکید می‌کند.

فرهنگیان کشور در سال گذشته نیز هم‌چون تمامی دوران حاکمیت استبداد دینی حاکم بر کشور، جز اختناق و سرکوب فزاینده و زندگی در تنگدستی و تحمل انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و تحقیر و توهین نصیبی نداشتند. در شرایطی که اختلاسهای میلیارد دلاری کارگزاران رژیم از موضوعات ثابت جنگ قدرت در باندهای درونی رژیم است معلمان شریف ایرانی با حقوقهای یک میلیون تومانی یعنی یک چهارم خط فقر تعیین شده توسط خود رژیم بار رنجی گران را برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان بر دوش می‌کشند. چیزی که آنها را وادار به روی آوردن به شغلهای دوم و سوم می‌سازد و این خود در افت کیفیت آموزش کشور تاثیری فاحش دارد. این همه در حالی است که میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به مصرف دستگاههای نظامی و سرکوب، صدور تروریسم و بنیادگرایی و پروژه‌های موشکی رژیم می‌شود.

عدم پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان از سال ۸۸ و غارت صندوق بازنشستگی فرهنگیان و عدم افزایش حقوق معلمان متناسب با افزایش تورم در جامعه، و پایمال کردن حقوق معلمان و استخدام نکردن آنها به‌رغم بیش از ۱۰سال سابقه کار و... تأثیر بلافصلی بر معیشت این قشر شریف و آگاه داشته است.

اما در سوی دیگر معلمان و فرهنگیان ایران در یک سالی که گذشت با قریب به ۲۰۰حرکت اعتراضی کوچک و بزرگ در مقابل سرکوب و اجحاف و چپاول رژیم در آموزش و پرورش ایستادند و آموزگار ایستادگی شدند.

در روز معلم یاد و نام معلمان شهیدی را گرامی می‌داریم که طی ۳۸سال حاکمیت جهل و خرافه و استبداد به خاک و خون کشیده شدند یا برای آزادی و ستاندن حق معلمان، سالها حبس در زندانهای قرون‌وسطایی رژیم را متحمل شدند.

کمیسیون آموزش و پرورش شورای مقاومت ایران همه معلمان و فرهنگیان آگاه را به افزایش مقاومت در برابر سیاستهای سرکوبگرانه رژیم و پایمال کردن حقوق خود و پای فشردن بر حق داشتن تشکلهای صنفی مستقل و پیگیری خواستهای مشروع خود فرامی خواند و از عموم دانش‌آموزان و دانشجویان و عموم جوانان می‌خواهد که از مبارزات و خواستهای معلمان پشتیبانی کنند.

کمیسیون آموزش و پرورش شورا هم‌چنین عموم مدافعان حقوق‌بشر و اتحادیه‌های معلمان و فرهنگیان در کشورهای مختلف جهان را به محکوم کردن سرکوب فرهنگیان ایرانی و اقدامی مؤثر برای آزادی معلمان زندانی فرامی‌خواند و از دانش‌آموزان و فرهنگیان در سراسر جهان می‌خواهد از معلمان ایرانی حمایت کنند.

 

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون آموزش و پرورش
۱۲مهرماه ۱۳۹۶ (۴اکتبر ۲۰۱۷)
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9738720-97d8-4f82-a1ea-7320518774c9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات