728 x 90

فشار به زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و پرکردن باغچه کوچک آنان با بتن

زندان مخوف گوهردشت کرج
زندان مخوف گوهردشت کرج
دژخیمان خامنه‌ای فشار به زندانیان سیاسی سالن 10 بند 4 را که مدتی در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌بردند شدت بخشید، تنها باغچه کوچکی که در هواخوری توسط زندانیان ساخته شده بود و زندانیان می‌خواستند از این باغچه جهت پرورش گل و گیاه استفاده کنند را با بتن پر کرده و آن را مسدود کردند تا این زندانیان را از حداقل سبزه و گیاه محروم کنند.

دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران با هر نوع سبزه و گل و گیاه که نشانه طراوت، شادابی و سرزندگی است دشمنی دارد و سعی در نابودی چنین فضایی در زندان می‌کند که به‌زعم خودش ایستادگی و مقاومت را برای زندانیان سخت نماید.

دژخیمان خامنه‌ای پیش از این محدودیتهای پزشکی، خبری و حتی ارتباط تلفنی با خانواده‌های این زندانیان سیاسی را اعمال کرده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c2bcbdb6-0485-4039-b688-3e239b312252"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات