728 x 90

هجدهمین روز تحصن شبانه‌روزی غارت‌شدگان در تهران و تأکید بر استمرار تحصن + فیلم

هجدهمین روز تحصن شبانه‌روزی غارت‌شدگان در تهران
هجدهمین روز تحصن شبانه‌روزی غارت‌شدگان در تهران
غارت‌شدگان کاسپین وابسته به سپاه پاسداران هجدهمین روز تحصن شبانه روزی خود را سپری می‌کنند.

غارت‌شدگان مؤسسات مختلف امروز چهارشنبه 12مهر96 در مقابل ساختمان قوه قضاییه شعار می‌دادند: یا حجت بن الحسن ریشه ظلم را بکن- عزاعزاست امروز روزعزاست امروز زندگی ما مردم روی هواست امروز

غارت‌شدگان کاسپین از بابل به متحصنان در تهران پیوستند
بنا‌ به گزارشهای دریافتی ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه ۱۱مهر جمعی از غارت‌شدگان کاسپین در بابل، برای پس گرفتن سپرده‌های به غارت رفته خود توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران به جمع غارت‌شدگان مقابل قضاییه آخوندی در تهران پیوستند. غارت‌شدگان تأکید کردند این تحصن تا تحقق همه خواسته‌های متحصنان ادامه خواهد داشت.


غارت‌شدگان متحصن مؤسسه کاسپین در روز چهار‌شنبه ۱۲مهرماه که در ساعتهای متفاوت تظاهرات می‌کنند؛ نشان می‌دهد که آنها به‌رغم شرایط سخت و پس از ۱۸روز تحصن شبانه روزی نه تنها تصمیم به خاتمه دادن به تحصن نگرفته‌اند بلکه با پیوستن دیگر غارت‌شدگان از شهرهای مخلتف به آنها مانند رشت، بابل، مشهد و همدان.. و همچین غارت‌شدگان سایر مؤسسه‌های غارتگر مانند آرمان و ثامن‌الحج و... بر ادامه تحصن تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان تأکید می‌کنند.

غارت‌شدگان متحصن در شعارهای خود نیز بر این‌که پول مردم هزینه دخالت‌های تروریستی سپاه پاسداران در سوریه و یمن و لبنان و غزه شده و هم‌چنین حمایت آخوند شیاد روحانی از این جنایتها و شیادی وی در شعارهای انتخاباتی و عدم هیچگونه اقدامی از سوی این آخوند رسوا تأکید می‌کنند. شعار «روحانی روحانی حیا کن سوریه رو رها کن فکری به‌حال ما کن» و هم‌چنین شعار «نه غزه نه لبنان فقط مردم ایران» و «بانکای ایران دزدن پولاتونو می‌دزدن» «از میمنت دولت وقت اعتدالی جیب و سفره ملت ایران شده خالی» از جمله این شعارها هستند.

غارت‌شدگان هم‌چنین در مراسم تاسوعا و عاشورا با نوحه‌هایی مانند «حسین حسین شعارشون دزدی افتخارشون» و «یا حسین اسیر ظلمیم» و «یا حسین کربلاء اینجاست» تزویر و ریای دروغین رژیم آخوندی در دفاع از امام حسین (ع) را به نمایش گذاشتند.

این تحصن شبانه روزی بنا‌ به گفته متحصنان تا پس گرفتن اصل سپرده و سود آن و گرفتن غرامت زیانهای هنگفت وارده به غارتشدگان در یک‌سال گذشته با قدرت و قوت تمام ادامه خواهد یافت.