728 x 90

فشار به زندانیان در زندان زاهدان

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان
دژخیمان خامنه‌ای در زندان زاهدان، روز سه‌شنبه 11مهر زندانی سیاسی هموطن کرد ابوبکر رستمی محکوم به اعدام را به‌دلیل مطالبه حقوق زندانیان و پرسش از کارگزاران رژیم که برای بازدید به این زندان سر می‌زدند، به قرنطینه زندان تبعید کردند.

زندانی دیگری به نام محمد اسکانی 22ساله که در حمایت از این زندانی سیاسی به کارگزاران رژیم اعتراض کرده بود نیز به قرنطینه زندان تبعید شد. زندانی سیاسی ابوبکر رستمی که از ۲۶ماه قبل در زندان زاهدان به‌سر می‌برد اهل کرمانشاه است و متهم به اقدام علیه امنیت نظام است.

بنا‌ به خبر دیگری زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به سخنرانی یک آخوند جنایتکار و  توهین به مقدسات اهل سنت اعتراض کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/18158d0e-b2aa-4300-9bfc-36684a6222e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات