728 x 90

اعدام دو زندانی در کرمان و تبریز

اعدام در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان کرمان بدار آویخت. وی که روز چهارشنبه پنج مهر اعدام شد نا نام اختصار غ. ن معرفی شده است.

رژیم ضدبشری آخوندی هم‌چنین یک زندانی را در زندان مرکزی تبریز اعدام کرد. دژخیمان خامنه‌ای این زندانی را که احد پورتقی نام داشت روز پنجشنبه 30شهریور اعدام کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4af50be2-1e71-4884-ad45-c189cabf98aa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات