728 x 90

هشدار امیر ترکی فیصل نسبت به دخالتهای رژیم ایران

امیر ترکی فیصل
امیر ترکی فیصل
امیرترکی فیصل طی مصاحبه‌یی با اسکای نیوز نسبت به دخالتهای رژیم ایران در کشورهای منطقه هشدار داد.

تلویزیون اسکای نیوز 1مهر 96:
امیر ترکی فیصل رئیس شورای پژوهشهای اسلامی ملک فیصل گفت دخالتهای رژیم ایران در کشورهای منطقه برای همگان روشن شده است. او در مصاحبه‌یی با اسکای نیوز گفت مقامهای رژیم ایران نسبت به این دخالتها افتخار هم می‌کنند.

او افزود دخالتهای رژیم ایران در منطقه روشن و مشهود است. سال گذشته یکی از سران نظامی این رژیم گفت دویست هزار سرباز ایرانی در ۵کشور شامل سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و یمن حضور دارند.

امیر ترکی فیصل در ارتباط با توافق اتمی رژیم ایران با کشورهای بزرگ گفت:
این توافق یکی از وسایلی است که این رژیم از آن استفاده کرده تا اهدافش در منطقه را به پیش ببرد. این رژیم می‌خواهد چنین وانمود کند که این توافق برای بهتر شدن وضعیت بوده و باعث شده که این رژیم نسبت به برخوردهایی که در جهان دارد احساس مسئولیت کند. ولی بعد از توافق اتمی دخالتهای این رژیم در منطقه بیشتر شده است. بگذارید نگاه کنیم و ببینیم که بعد از توافق چه شد. یک سال و نیم از این توافق می‌گذرد و می‌بینیم که دخالتهای این رژیم در تمامی کشورها بیشتر شده است.

او از همکاریهای قطر با رژیم ایران ابراز تأسف کرد و افزود هرگونه همکاری با رژیم ایران باعث می‌شود که تهدیدهای این رژیم علیه صلح و ثبات نه فقط در کشورهای منطقه بلکه در تمامی کشورهای عرب و مسلمان بیشتر خواهد شد چرا که رژیم ایران اهدافی را در این کشورها دارد و با صراحت آنها را به زبان آورده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c449f52f-3dd7-4a08-967e-fd0bf5159740"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات