728 x 90

مرگ مشکوک یک سرباز در کامیاران

مرگ مشکوک یک سرباز
مرگ مشکوک یک سرباز
یک سرباز کرد اهل کامیاران روز دوشنبه ٢٧شهریور، به نام توحید شهلایی؛ در یکی از پادگانهای نظامی رژیم در کرمانشاه به طرز مشکوکی کشته شد.

گردانندگان این مرکز نظامی خانواده این جوان کامیارانی را فراخوانده و به آنها اعلام کرده‌اند که فرزندتان با گلوله جانش را از دست داده است.

خاطرنشان می‌شود طی ٢ ماه گذشته این هشتمین مورد مرگ مشکوک سربازان کرد در حین خدمت اجباری سربازی است.