728 x 90

جوزف لیبرمن: رژیم ایران تهدیدی برای صلح جهانی است

سناتور جوزف لیبرمن
سناتور جوزف لیبرمن
سناتور جوزف لیبرمن، سناتور سابق آمریکایی و رئیس فعلی سازمان ”اتحاد علیه ایران اتمی“ روز سه‌شنبه 28شهریور 96 درنشست اتحاد علیه ایران اتمی که همزمان با اجلاس مجمع عمومی در نیویورک برگزار شد گفت:‌ عمیقاً اعتقاد دارم رژیم ایران تهدیدی برای صلح جهانی است. توافق هسته‌یی نه تنها تهدیدات را کم نکرده بلکه خطرات رژیم در حال کنونی بیشتر شده است. مأموریت ما به‌عنوان یک نهاد غیردولتی جلوگیری از هسته‌یی شدن رژیم ایران است.

وی افزود: ارتباط مشخصی بین رژیم ایران و کره شمالی دیده می‌شود، شواهد آن وجود دارد و باید جلوی آن گرفته شود. هم‌چنین نهادهای مدنی باید نظارت بیشتری به‌خصوص بر سایت‌های نظامی رژیم ایران داشته باشند.