728 x 90

پاک کردن صورت مسأله کودکان کار و خیابان زیر پوش ساماندهی

طرح شکست خورده جمع آوری کودکان کار زیر پوش سامان دهی
طرح شکست خورده جمع آوری کودکان کار زیر پوش سامان دهی
اعتراف نایب رئیس انجمن حمایت از کودکان در رابطه با جمع‌آوری کودکان کار زیر پوش طرح موسوم به ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان.
 
 طرح شکست خورده جمع آوری کودکان کار زیر پوش سامان دهی
 طرح شکست خورده جمع آوری کودکان کار زیر پوش سامان دهی

یک کارگزار رژیم در انجمن به‌اصطلاح حمایت از کودکان ضمن انتقاد از اجرای طرح موسوم به «جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان» توسط سازمان بهزیستی رژیم گفت: این طرح نه تنها طرح حمایتی از این کودکان نیست، بلکه پاک کردن صورت مسأله است و طرح شکست خورده‌ای است که نتیجه‎‌ای از آن حاصل نخواهد شد.

به نظر می‌رسد این طرح، به نوعی پاک کردن صورت مسأله در رابطه با کودکان کار است که تعداد زیادی از آنها نیز خارجی هستند. جمع‌آوری کودکان کار، با شرط ساماندهی مناسب و برخورداری از امکانات زندگی، می‌تواند امیدوار کننده باشد، اما بازداشت این کودکان به وسیله ماشینهای گشت، عاملی برای کودک‌آزاری و آزار روحی این کودکان است که موجب فرار آنها از دست مأموران شده و در بسیاری از مواقع به گم شدن و یا بروز اتفاقات ناگوار برا ی آنها می‎گردد.

برخوردهای سرکوبگرانه و ضدانسانی با کودکان کار و در واقع روش حذفی در مقابل آن‌ها، جز القای حس بی‌پناهی و جدایی بیشتر از جامعه، نتیجه دیگری نخواهد داشت و به جای حل موضوع، کودک را بیشتر از گذشته به سمت محیط‌های آلوده و خطرآفرین سوق می‌دهد».
 
طرح شکست خورده جمع آوری کودکان کار زیر پوش سامان دهی

نایب رئیس انجمن حمایت از کودکان رژیم گفت: «بعضی‌ها بیان می‌کنند که از این کودکان سوء‌استفاده می‎‌شود و باندهایی وجود دارد که سرکرده باند، از کودکان بهره‌کشی می‌کند. اما سؤال اینجا است که چرا سرمنشا رو درمان نمی‌کنید. چرا به‌دنبال رئیس این باندها نمی‌روید و آنها را دستگیر نمی‌کنید؟ راه برخورد با این کودکان، ساماندهی و اولویت بندی برای آنها است و بازگرداندن آنها به چرخه تحصیل.
 
 طرح شکست خورده جمع آوری کودکان کار زیر پوش سامان دهی

این کارگزار رژیم در خصوص تولید کودک کار توسط جامعه گفت: وقتی کارخانه‌ها تعطیل و کارگاههای کوچک بسته می‌شوند، تولید کودک کار شکل می‌گیرد. زمانی‌که به خانواده این کودکان و شرایط زیستی آنها بی‌توجهی می‌شود، کوک کار بازتولید می‌شود. باید تمامی نهادها، با هم در حل این مشکل همکاری کنند و در رأس همه امور، اصلاح ساختار اقتصادی صورت بگیرد.

این کودکان درگیر مشکل و آسیب هستند، زمانی که بازداشت اتفاق می‌افتد، این کودکان می‌ترسند و این‌ها نمونه‌ای از کودک‌آزاری است. باید تجارب کشورهای دیگر درباره این موضوع مطالعه شود تا بتوانیم یک اصلاح ساختاری را انجام دهیم.

باید توجه کنیم که با انسان سروکار داریم. کودکان آجر نیستند که ما به هر شکلی که می‌خواهیم آنها را بچیینیم. ما در حال اجرای طرح‌های شکست خورده‌ای هستیم که نتیجه‌یی از آنها حاصل نمی‌شود. طبق پیمان‌نامه کودک کار، ما موظفیم که از این کودکان حمایت کنیم و این طرح از هیچ نظر حمایتی نیست و فقط پاک کردن صورت مسأله است.».