728 x 90

تجمع اعتراضی پرسنل و بیماران بیمارستان موسوم به خمینی در کرج

تجمع اعتراضی پرسنل و بیماران بیمارستان موسوم به خمینی در کرج
تجمع اعتراضی پرسنل و بیماران بیمارستان موسوم به خمینی در کرج
جمعی از پرسنل و بیماران بیمارستان موسوم به خمینی کرج در اعتراض به مشکلات بیمارستان و حقوقهای عقب‌افتاده و مخارج بالا تجمع کردند.

به گفته‌ پرسنل، برخی از این افراد از خردادماه سال جاری حقوق به آنها پرداخت نشده است. معترضان می‌گفتند فرزندان خود را از رفتن به دانشگاه به سبب عدم توانایی پرداخت شهریه دانشگاه منع کردند یا این‌که به‌دلیل نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی نگران مخارج فرزندان خود هستند.

بیشتر بخوانید:
تجمع اعتراضی پرستاران در بوشهر
بنا‌ به گزارشهای دریافتی پرستاران بیمارستان موسوم به شهدای خلیج‌فارس بوشهر روز پنجشنبه 2شهریور 96 در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود بعد از هشت ماه تجمع کردند.

اعتراض پرستاران در تهران، اصفهان، اهواز، رشت، بندرعباس، کرمانشاه و بجنورد
پرستاران روز یکشنبه 15مرداد 96 در تهران، اصفهان، اهواز و رشت، بندرعباس، کرمانشاه و بجنورد تجمع کردند و به طرح تربیت پرستار در بیمارستانها اعتراض کردند.

بندرعباس: روز یکشنبه ۱۵مرداد ۹۶تعدادی از دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز علمی درمانی هرمزگان، در محوطه بیرونی دانشکده پرستاری با تجمع و تشکیل زنجیرهٴ انسانی نسبت به طرح موسوم به تربیت پرستاری بیمارستانی اعتراض کردند.
دانشجویان معترض اجرای این طرح را موجب به خطر افتادن جدی سلامت بیماران و مراجعان به بیمارستانها و مراکز درمانی دانستند. هم‌چنین با اشاره به وجود فارغ‌التحصیلان بیکار دانشکده‌های پرستاری، از بین رفتن حقوق تحصیل کردگان این رشته و هم‌چنین فراهم شدن بستری برای بهره کشی از پرستاران و تزلزل شدید امنیت شغلی آنان را از دیگر آسیبهای این طرح معرفی کردند.
دانشجویان در بندرعباس با امضای طوماری خواستار بازنگری و توقف این طرح از سوی وزارت بهداشت شدند.
شرکت کنندگان در این تجمع و زنجیره انسانی، کاغذهایی در دست داشتند که بر روی آنها شعارهایی از جمله: 'نه به عقب‌گرد 100ساله' و 'نه به تربیت پرستار بیمارستانی' به چشم می‌خورد.

اصفهان: در اصفهان نیز صبح روز یکشنبه پرستاران در اعتراض به بیگاری کشیدن از این قشر زحمتکش؛ به اضافه کاری اجباری با ساعتی 4هزار تومان و اختلاف درآمدها تجمع کردند.

اهواز: در اهواز جامعه پرستاری از ساعت ۹ صبح، مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تجمع کردند و خواستار لغو طرح تربیت پرستار در بیمارستانها شدند.

تهران: در تهران جمعی از پرستاران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت رژیم تجمع کردند. مزدوران حراست وزارت بهداشت رژیم از ساعتی قبل از شروع این تجمع با قرار دادن نرده‌هایی، جلوی وزارتخانه را مسدود و مانع تجمع پرستاران در مقابل وزارتخانه شدند.
پرستاران نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف طرح تربیت پرستار در بیمارستانها شدند.

رشت: در رشت دانشجویان پرستاری در مقابل دانشگاه موسوم به بهشتی این شهر تجمع کردند و زنجیره‌انسانی تشکیل دادند

کرمانشاه: در کرمانشاه نیز پرستاران تجمع اعتراضی برگزار کردند و با امضای طوماری اعتراض خود را به طرح تربیت پرستار در بیمارستانها نشان دادند.

بجنورد: در بجنورد نیز دانشجویان پرستاری در مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند.