728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری ارومیه

تظاهرات اعتراضی علیه وضعیت نابسمان اقتصادی
تظاهرات اعتراضی علیه وضعیت نابسمان اقتصادی
روز شنبه ۲۵شهریور 96 بازنشستگان لشکری و کشوری در ارومیه در ساختمان استانداری رژیم در آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار مطالباتشان شدند.

بازنشستگان دستنوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان باید در سال 96روشن شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات