728 x 90

بازداشت بی‌دلیل عموی هفتاد و هفت ساله و پسر عموی زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی
زندانی سیاسی ارژنگ داوودی
مأموران اطلاعات آخوندی در ایذه در استان خوزستان روز دوشنبه 20شهریور 1396آقای یادگار داودی عمو و محمود داودی پسر عموی زندانی سیاسی ارژنگ داودی را احضار و هر دو نفر را بازداشت کردند.

آقای یادگار داودی عموی زندانی سیاسی ارژنگ داودی 77ساله است و از بیماریهای مختلف قلب و دیابت رنج می‌برد و اخیراُ نیز عمل جراحی چشم انجام داده است. به‌رغم مراجعات مکرر خانواده هیچ پاسخی به وضعیت و چرایی بازداشت به آنان داده نشده است.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی هم‌اکنون در زندان زابل در تبعید به‌سر می‌برد.