728 x 90

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه + عکس و فیلم

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه
تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه
مردم سنندج عصر روز پنجشنبه 16شهریور در اعتراض به‌قتل دو کولبر در بانه و در همبستگی با خیزش مردم این شهر تظاهرات کردند.

 
 
طی چند روز گذشته شهرهای مختلف از جمله سقز، اشنویه، سردشت و نقده نیز صحنه تجمع و تظاهرات مختلف علیه جنایات پاسداران و در حمایت از کولبران زحمتکش بوده است.

 
 
 
مردم خشمگین بانه در جریان تظاهرات خود در اعتراض به‌قتل دو کولبر به فرمانداری رژیم حمله کردند و با پاسداران درگیر شدند.

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

 

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

 

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

 

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

 

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

 تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه

تجمع مردم سنندج در همبستگی با خیزش مردم بانه