728 x 90

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند + فیلم و عکس

شهر بانه در آتش و خون
شهر بانه در آتش و خون
هزاران نفر از مردم خشمگین بانه که از صبح امروز 14شهریور96 دست به اعتصاب زده و اقدام به راهپیمایی به سمت فرمانداری کرده بودند؛ هنگامی که با شلیک گاز اشک‌آور و شلیک گلوله از جانب پاسداران و نیروهای ضدشورش رژیم مواجه شدند؛ ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند.
مردم هم‌چنین یک دستگاه موتور سیکلت نیروهای سرکوبگر را آتش زدند.

رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات مردم؛ اقدام به آوردن نیرو برای سرکوب؛ از سایر شهرها از جمله بوکان کرده است گزارشها و فیلمها حاکی است که هلیکوپترها بر فراز شهر بانه در پرواز هستند.

در جریان تیراندازی نیروهای سرکوبگر به روی مردم تعدادی از معترضان مجروح شدند.

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

 مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

 

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدندمردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

 

 

 

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند

مردم خشمگین بانه ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند