728 x 90

اقدام به خودکشی یک جوان ۲۰ساله در استفاده از ریل مترو

خودکشی در ایستگاه مترو - آرشیو
خودکشی در ایستگاه مترو - آرشیو
روز شنبه 11شهریور 96یک جوان 20ساله با قصد خودکشی خود را جلوی قطار در حال حرکت در متروی سهروردی تهران انداخت.

قطار از روی این فرد رد شد اما از آنجایی که این فرد به‌صورت درازکش روی ریل قطار افتاده بود از این حادثه جان سالم به در برد.

افزایش خودکشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها به‌خصوص در بین جوانان و زنان، محصول فقر افسار گسیخته، تحقیر و سرکوب مردم می‌باشد.