728 x 90

اجلاس پاریس و بررسی مشکل پناهندگان و مهاجران

بحران مهاجرت
بحران مهاجرت
این هفته آلمان، ایتالیا و اسپانیا در درپاریس برای بررسی بحران مهاجران گردآمدند. رهبران چاد نیجر و لیبی نیز دعوت شده بودند.

تلویزیون فرانس 24
امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه 9شهریور 96 خواستار تشکیل نقاط حساس برای بررسی تقاضانامه‌های پناهندگی شهروندان سه کشور آفریقایی است.
ایتالیا مدتهاست که از شرکای اروپایی خود خواستار کاهش موانع اسکان مهاجران بوده‌اند. نزدیک به 100هزار مهاجر امسال از طریق دریا از لیبی آمده‌اند.

خبرنگار فرانس 24:‌
طرح مهاجران آفریقایی توسط امانوئل ماکرون ارائه شد که به‌عنوان راه‌حلی برای وضعیت کنونی بود. او می‌گوید به وضعیت مهاجرانی که از لیبی و سایر نقاط می‌آیند رسیدگی می‌کند. آنها با وضعیت بحرانی و خطرناکی راهی کشورهای اروپایی می‌شوند.

افراد جان خود را به خطر می‌اندازند و به قاچاقچیان پول می‌دهند تا که از مدیترانه عبور کنند. این ایده ممکن است قدری هزینه و سوالاتی جدی در برداشته باشد که برخی از این کشورها مایل باشند سیستم نقاط حساس ایجاد کنند.
گروه‌های حقوق‌بشری می‌گویند شما نمی‌توانید مشکل مهاجران را با عقب بردن مرزهای اروپا حل کنید بلکه مشکل را واگذار می‌کنید.

البته وضعیت مهاجران و پناهندگان طی چند سال گذشته به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. یعنی اززمانی که آلمان درهای خود را به روی صدها هزار نفر که از مرز شرقی وارد اروپا شدند بازکرد

بعد ما باترکیه مواجه بودیم که این جریان را متوقف کرد. ما شاهد حدود 600هزار نفر بودیم که از 2014از مسیر خطرناک لیبی به ایتالیا سفر کردند. دولت ایتالیا منتقد این وضعیت بود و می‌گفت نمی‌تواند از عهده آن برآید. ایتالیا از شرکای اروپایی از برلین بروکسل و پاریس خواستار کمک بیشتر شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ffe9fb35-2da8-44d1-aa30-55536dae30fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات