728 x 90

۳۰۰کارگر مجتمع مس چهارگنبد، آماده فروش کلیه

فروش کلیه بصورت دستجمعی توسط کارگران مس چهارگنبد
فروش کلیه بصورت دستجمعی توسط کارگران مس چهارگنبد
بنا‌ به گزارشات رسیده 300تن از کارگران زحمتکش مجتمع مس چهارگنبد که ماههاست حقوقشان پرداخت نشده با نصب یک بنر در ورود مجتمع اعلام کردند ”به‌دلیل فقر مالی، تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهارگنبد، کلیه خود را به‌فروش می‌رسانند“.

به گفته رمضان شهسواری رئیس شورای اسلامی این کارخانه ”حقوق تیر و مرداد را نگرفته‌ایم؛ از قبل هم مزایا طلبکاریم؛ همین شد که در روزهای پایانی هفته گذشته، تجمع کردیم. آخر، عایدی‌مان کم است، دستمزدهایمان خیلی پایین است و همان حداقل دستمزد اداره کار را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخورو‌نمیر را هم بخواهند دو، سه ماه یک بار بدهند؛ دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟“.

وی در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی و حقوقی کارگران زحمتکش این مجتمع اضافه کرد ”از دو سال گذشته به‌عنوان دوران افول شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد یاد می‌کند و می‌گوید: در دو سال گذشته، از مزایای شغلی ما کم کردند؛ یعنی نرم‌نرمک، کم کردند تا ما به اینجا رسیدیم. اول اضافه‌کاریها را کم کردند؛ مثلاً ١٠ ساعت را کردند پنج ساعت، بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دست آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم“.
شهسواری در ادامه صحبتهایش درباره آمادگی کارگران برای فروش کلیه گفت: ”تعدادی از بچه‌ها مستأجرند، بدهکاری دارند. وقتی حقوق می‌گرفتند، نمی‌توانستند زندگیشان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند تا کلیه‌هایشان را بفروشند. آگهی کردند و زدند سردرِ شرکت و بعد هم مردم آمدند عکس گرفتند و این شد که همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند“.

اما از سوی دیگر حامد هادیان رئیس اداره کار رژیم در شهرستان سیرجان در قبال فاجعه انجام شده و وضعیت کارگران زحمتکش این مجتمع با وقاحت گفت: ”این آگهی، سردرِ شرکت نصب شده؛ اما حالتِ طنز دارد، جدی نیست. کارگران با نصب این آگهی خواسته‌اند شوخی کنند“.

آمادگی فروش کلیه از جانب 300کارگر زحمتکش در حاکمیت پلید آخوندی برای تأمین حداقل معیشت خود و خانواده در حالی اعلام می‌شود که چپاول میلیاردی سرمایه‌های این میهن توسط آخوندها و ایادی آنها هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد.

روزی نیست که گوشه‌یی از این دزدیها و چپاولها در بالا گرفتن جنگ گرکها برملا نشود و هم از این‌روست که کارگران زحمتکش این میهن برای نان شب مجبور به فروش کلیه خود هستند.