728 x 90

گزارش سالانه اکونومیست از شاخص دموکراسی در جهان: رژیم ایران در رتبه ۱۵۰

گزارش سالانه اکونومیست از شاخص دموکراسی در جهان
گزارش سالانه اکونومیست از شاخص دموکراسی در جهان

واحد اطلاعاتی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت دموکراسی در جهان، ایران تحت حاکمیت آخوندی را در رتبه ۱۵۰ و در میان کشورهایی با حاکمیت استبدادی قرار داد.

این گزارش که بر اساس پنج مؤلفه: «روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، عملکرد میزان مشارکت سیاسی در دولت، و فرهنگ سیاسی» بنا شده است کشورهای جهان را به چهار نوع حکومت طبقه‌بندی کرده است که شامل دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم‌ ترکیبی، و رژیم‌ استبدادی است.

بر اساس این گزارش رژیم آخوندی با حاکمیت استبدادی حتی در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی می‌باشد.

خاطر نشان می‌شود که نشریه اکونومیست در گزارش سال گذشته خود نیز با عنوان «شاخص دموکراسی سال ۲۰۱۷» دموکراسی در ایران را در رتبهٔ ۱۵۰ در انتهای جدول و نظام حاکم بر ایران را استبدادی دسته‌بندی کرده بود.

بر اساس همین گزارش سه کشور نروژ، ایسلند و سوئد دارای بهترین دموکراسیهای کامل می‌باشند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات