728 x 90

هلاکت یکی دیگر از سرکردگان سپاه پاسداران در سوریه

پاسدار کشته شده رژیم در سوریه
پاسدار کشته شده رژیم در سوریه
یکی دیگرازسرکردگان پاسداران رژیم که برای کشتار مردم بی‌گناه سوریه توسط رژیم به این کشور اعزام شده بود، به هلاکت رسید.
خبرگزاریهای حکومتی روز 5شهریور 96 اسم این پاسدار جنایتکار را ابراهیم خلیلی نام برده‌اند.
بنا‌ به گزارشات منتشر شده پاسدار به هلاکت رسیده ازفرماندهان بسیجی لشکر ضدمحمد رسول‌الله بوده که سالها در سرکوب مردم ایران نقش داشته است.

بیشتر بخوانید:

هلاکت یکی دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای به سوریه

بنا‌ به گزارش رسانه‌های حکومتی یک تن دیگر دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای که برای مشارکت در کشتار مردم سوریه به این کشور اعزام شده بود به هلاکت رسید.
پاسدار به هلاکت رسیده صادق بربری نام داشت که جنازه وی روز جمعه 3شهریور 96 در مشهد به گور سپرده خواهد شد.

هلاکت یکی دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای به سوریه

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم امروز چهارشنبه 1شهریور 96 خبر از هلاکت و گورسپاری یکی دیگر از مزدوران افغانی نیروی تروریستی قدس در سوریه را داد.
مزدور به هلاکت رسیده محمد جمعه محمدی نام داشت که از مزدوران افغانی تیپ موسوم به فاطمیون نیروی تروریستی قدس بود که به گفته این خبرگزاری ماه گذشته در سوریه به هلاکت رسیده بود و جنازه وی برای گورسپاری در اسلامشهر اکنون به ایران منتقل شده است.

هلاکت یکی دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای به سوریه

بر اساس گزارشات رسیده یکی دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای که برای مشارکت در کشتار مردم سوریه به این کشور اعزام شده بود به هلاکت رسید.
پاسدار به هلاکت رسیده جان‌محمد علی‌پور نام داشت که جنازه وی در روز دوشنبه 30مرداد 96 برای گور سپاری به اهواز منتقل شد.
روز دوشنبه نیز بنا بر گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم یکی از مزدوران اعزامی رژیم به سوریه کشته شد. هم‌چنین جسد یکی دیگر از این مزدوران افغانی دفن شد. فرد کشته شده افغانی، زمان حسینی از مزدوران نیروی تروریستی قدس بود.

هلاکت سه تن دیگر از مزدوران نیروی تروریستی قدس در سوریه

رسانه‌های حکومتی روز 30مرداد 96 از کشته‌ شدن 3تن دیگر از نیروهای اعزامی رژیم آخوندی در سوریه خبر دادند.
هر سه تن کشته شده از تیپ موسوم به فاطمیون تحت‌امر نیروی تروریستی قدس سپاه بودند.
اسامی کشته شدگان عبارتند از: محمد فقیری، اسدالله زواری و مصطفی شاه‌حسینی
اجساد کشته شدگان اعزامی نیروی تروریستی قدس در شهرری به گور سپرده شدند.

هلاکت یکی دیگر از مزدوران اعزامی خامنه‌ای در سوریه

خبرگزاری حکومتی ایسنا، روز 24خرداد 96 از کشته شدن یکی از مزدوران تحت‌امر نیروی تروریستی قدس که برای کشتار مردم سوریه به این کشور اعزام شده بود خبر داد.
وی جانشین گردان موسوم به فاطمیون با نام قاسم نظری بود و قرار است روز پنچ‌شنبه 26مرداد 96 دررفسنجان به گور سپرده شود.