728 x 90

کمکهای رژیم ایران به طالبان

شبه نظامیان گروه طالبان از کمکهای رژیم ایران بهره می برند
شبه نظامیان گروه طالبان از کمکهای رژیم ایران بهره می برند
تلویزیون فاکس‌ نیوز 3شهریور 96: اوضاع در افغانستان طوریست که شما بایستی در کادر وسیعتری مسائل را ببینید دونالد ترامپ همسایگان شرق و جنوب یعنی هند و پاکستان را فراخواند اما اسمی از همسایه مستقیمش ایران نیاورد. در حالیکه رژیم ایران به‌طور مستقیم به طالبان کمک می‌کند و در واقع به اعضا و فرماندهان طالبان اجازه داده‌اند در ایران زندگی کنند و تردد داشته باشند و به آنها پول و سلاح می‌دهند. رژیم ایران عاشق این است که در افغانستان هرج و مرج ایجاد کند به‌خصوص به این خاطر که این را شیوه‌یی برای ضربه به آمریکا می‌بیند.

بنابراین من اندکی دلسرد شدم که ترامپ اسمی از رژیم ایران نیاورد در حالیکه او کسی است که می‌خواست برجام را پاره کند.

توافق اتمی برای رژیم ایران این امکان را فراهم ساخت که پول بیشتری داشته باشد. پولی که به مردم ایران کمک نمی‌کند بلکه برای تروریسم هزینه می‌شود که بخشی از آن خرج طالبان می‌شود... .