728 x 90

گرامیداشت قهرمانان قتل‌عام سال ۶۷

مریم رجوی؛ گرامیداشت قهرمانان قتل‌عام سال ۶۷
مریم رجوی؛ گرامیداشت قهرمانان قتل‌عام سال ۶۷
روز شنبه ۲۸مرداد ۹۶ (۱۹اوت ۲۰۱۷)، مراسمی به‌مناسبت بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام، در مقر مجاهدین در تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد.

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام،

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

در این گردهمایی، خانم کری کندی فرزند سناتور فقید رابرت کندی و رئیس بنیاد رابرت اف کندی هیومن رایتز، سناتور مارینو رابینو عضو کمیسیون خارجی و کمیته حقوق‌بشر پارلمان ایتالیا، سناتور لیوتزی عضو کمیسیون فرهنگ و کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا، اینگرید بتانکورد، سناتور سابق کلمبیا و طاهر بومدرا، رئیس سابق بخش حقوق‌بشر یونامی شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند.

در این گردهمایی، مریم رجوی سخنرانی کرد و در پایان مراسم با گذاشتن تاج گلی بر کتیبه یادبود شهیدان قتل‌عام شده به آنان ادای احترام کرد. و طی سخنان کوتاهی خطاب به ۳۰هزار شهید سرفراز قتل‌عام ۶۷گفت:
«گرامی می‌داریم یاد شما شهیدان قتل‌عام را، همراه با مجاهدانی که ادامه دهندگان راه شما هستند.
نسلها یکی پس از دیگری از داستان شما پرسیدند و مقصد پرشکوه شما را پیش روی خود گذاشتند.
و جاودانگی شما، که خمینی می‌خواست بخش فراموش شده تاریخ باشد، حالا وجدان معترض مردم ایران است. خمینی، از ایستادگی شما شکست خورد که به قتل‌عام‌تان رو آورد.
وی در پایان افزود:
ای قهرمانانی که بر سر موضع آزادی ایستادید، همه ما عهد می‌کنیم که قطره قطره خونهای به ناحق ریخته شما را به نیروی رزم و نبرد، برای آزادی تبدیل کنیم.
و عهد می‌کنیم که آرمان پرشکوه شما را به پیروزی برسانیم.»

 
 
این برنامه با اجرای چند سرود توسط گروه کر، پرواز دادن کبوتران توسط برخی اعضای خانواده‌های شهیدان و مراسم برافروختن مشعل به یاد مشعل‌های جاودان آزادی به پایان رسید.

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام

مراسم بیست‌ونهمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی و نخستین سالگرد جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام