728 x 90

توپ‌باران مناطق مرزی حاج عمران توسط سپاه پاسداران

تجاوز پاسداران به خاک همسایه
تجاوز پاسداران به خاک همسایه
بنا‌ به گزارشات رسیده روز پنجشنبه 26 مرداد 96  مناطق مرزی حاج عمران در منطقه چومان برای چندمین بار هدف توپ‌باران سپاه پاسداران قرار گرفت.

بنا‌ به همین گزارش در اثر این توپ‌بارانها تاکنون محیط‌زیست این نواحی متحمل خسارات زیادی گشته و بسیاری از جنگلها و مراتع این مناطق طعمه حریق شده است.

خاطر نشان می‌شود که پاسداران جنایتکار با توجیه این‌که این مناطق محل تردد نیروهای کردی است اقدام به توپ‌باران و آتش زدن مراتع و جنگلهای این نواحی می‌کنند.