728 x 90

خود ترمیمی آسفالت با ساخت قیرهای جدید

خود ترمیمی آسفالت
خود ترمیمی آسفالت
خود ترمیمی آسفالت با ساخت قیرهای جدید
پژوهشگران در سوئیس موفق به ساخت نوعی قیر برای آسفالت جاده‌ها شده‌اند که هم‌چون پوست انسان ترک ها و بریدگیهای جاده را به سرعت ترمیم می‌کند.

پژوهشگران با اضافه کردن ذرات نانو در ترکیب سنگریزه‌ها و قیری که آسفالت را می‌سازد، پنانسیلی به این مخلوط داده‌اند که در اثر گرمای مناسبی، هم‌چون پوست انسان به سرعت ترک خوردگیها و حفره‌های جاده را ترمیم می‌کند. با ایجاد میدان مغناطیسی در این آسفالت، گرمای آن را به سرعت بالا می‌برندوبر اثر افزایش گرما، آسفالت شروع به ترمیم شکافها و حفره‌های خود می‌کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f7981555-0a8e-4c22-b482-d29a6501faa9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات