728 x 90

حمایت زندانی سیاسی علی معزی از زندانیان در حال اعتصاب غذا

- زندانی سیاسی علی معزی
- زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ در اسارت دژخیمان است، در حمایت از زندانیان در حال اعتصاب‌غذا در گوهردشت اعلام کرد: بر شرف همه آنها درود می‌فرستم و توجه زندانیان سیاسی سابق و فعلی و همه خانواده‌ها و بستگان آنها و سایر هموطنان شریف را به اعلام حمایت از آنان جلب می‌کنم. هستی جاودان از آنِ بهترین انسانهاست که با اقدامات شایسته و بایسته، خشنودی خدا و مردم را به‌دست می‌آورند و به پایداری و حق‌طلبی فراخوان می‌دهند“.
 
  زندانی سیاسی علی معزی
 زندانی سیاسی علی معزی

علی معزی نوشت: چه چیزی دستگاه سرکوب نظام را واداشته تا سه سال بعد از هجوم خونین به بند سیاسی۳۵۰ اوین و پراکنده ساختن زندانیان آنجا، به اعمال فشارهای شدید بر بند سیاسی زندان گوهردشت اقدام کند؟! جز تکثیر کانونهای پایداری و مقاومت؟! زندانیان بند سیاسی زندان گوهردشت کرج روزهاست که در اعتراض به جابه‌جایی اجباری بند سیاسی و تضییقات وارده در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برند. آنچه این زندانیان اعتصابی را به‌رغم دیدگاههای متفاوت، متحد و همبسته ساخته است؛ ”اعتقاد آنها به پایداری و ایستادگی‌شان ”است.