728 x 90

جان زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در خطر است

زندان مخوف گوهردشت کرج
زندان مخوف گوهردشت کرج
کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران بیانیه‌یی تحت عنوان «جان زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در خطر است» درباره اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی در گوهردشت ، صادر کرد.

در این بیانیه که توسط پروفسور لرد آلتون امضاء و همراه با اسامی ۳۰عضو برجسته از دو مجلس اعیان و عوام انگلستان در روز ۱۴اوت صادر شده، آمده است: کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران درباره وضعیت خطرناک زندانیان سیاسی در بند 4زندان گوهردشت ، که در اعتراض به رفتارخشن و حمله بی‌رحمانه مقامات به زندانیان این بند از 30ژوئیه در اعتصاب‌غذا هستند، عمیقاً نگرانست.

آنها به‌خاطر مخالفتشان با رژیم دیکتاتوری مذهبی، سرکوب در ایران و حمایت علنی از اپوزیسیون دموکراتیک سازمان مجاهدین خلق ایران، هدف فشارهای رژیم قرار می‌گیرند..

در ادامه این اطلاعیه آمده است: حملات وحشیانه به این زندانیان سیاسی، همزمان با 13اعدام جدید در 10اوت، از جمله اعدام متهمان نوجوان، و بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام 30000زندانی سیاسی، است.

کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران درباره امنیت و سلامت این زندانیان سیاسی هشدار می‌دهد چرا که حال آنها بدتر می‌شود و از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم می‌شوند و یا حتی در خطر اعدام هستند.

ما مصرانه از دولت انگلستان، کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران می‌خواهیم این رفتار غیرقابل‌قبول با زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کنند و برای آزادی فوری آنها اقدام کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/79817caa-adeb-4824-a849-6ce79d7b47b6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات